fbpx

WAT IS AVG/GDPR ?

augustus 3, 2023

GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een bindende wettekst die door de Europese Unie is opgesteld om vanaf 25 mei 2018 de persoonlijke gegevensbescherming van alle inwoners van de EU te waarborgen.

Wat wordt verstaan onder “persoonlijke gegevens”? : Alle informatie betreffende fysieke personen (naam, voornaam, verblijfplaats, digitale data, etc.).

Wie is betrokken bij de AVG/GDPR?

Alle natuurlijke personen die een beroep uitoefenen en alle ondernemingen die persoonsgegevens van Europese burgers gebruiken, zowel in de publieke sector als in de privésector; De onderaannemers die uit hoofde van hun activiteiten moeten kunnen beschikken over persoonsgegevens van inwoners van de Europese Gemeenschap; En tot slot de particulieren die vooraf elk gebruik van hun persoonsgegevens hiertoe uitdrukkelijke toestemming moeten verlenen.

Wat zijn de doelstellingen en uitdagingen?

Voor particulieren: ervoor zorgen dat zij meer controle hebben over hun persoonlijke gegevens en over wie die kan inzien. Voor ondernemingen: de regels voor eerlijke concurrentie uniformiseren. De onderneming moet op verzoek van de particulier een overzicht voorleggen van alle persoonsgegevens waarover zij beschikt. Gegevensbeheersysteem: de onderneming moet ervoor zorgen dat de gegevens waarover zij beschikt veilig worden bewaard, regelmatig het bestand met persoonsgegevens actualiseren, een procedure voorzien voor correct beheer, instaan voor een veilige opslag en een procedure voorzien om overbodige gegevens te vernietigen. Gegevensbeveiliging: de onderneming is verplicht om de gegevens van klanten veilig op te slaan en/of te klasseren op een manier die de klanten beschermt tegen hacking en/of lekken. Het is verboden om persoonsgegevens te verkopen.

Hoe weet u of u voldoet aan AVG/GDPR?

Het is de taak van de onderneming om alle noodzakelijke maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat zij conform is. Zij moet kunnen aantonen dat zij alle verplichtingen aangaande persoonsbeveiliging is nagekomen.

Kunnen bewijzen dat zij wel degelijk toestemming heeft gekregen van de persoon om de persoonlijke gegevens te gebruiken; Aantonen dat de onderneming de persoon duidelijk heeft ingelicht over wat er met zijn persoonsgegevens zou gebeuren; Bewijzen dat het verzamelen van de gegevens onmisbaar en noodzakelijk is om de dienstverlening waar de persoon op rekent te kunnen garanderen; Bewijzen dat de periode waarin de gegevens worden bijgehouden in overeenstemming is met het beoogde doel; Bewijzen dat de gegevens beveiligd zijn.

Tot slot moet de onderneming, om in orde te zijn met GDPR, vóór 25 mei de inventaris opmaken van alle persoonsgegevens waarover zij beschikt.

Recht om te worden vergeten en recht van gegevensinzage

Een van de essentiële punten van deze nieuwe wetgeving is het recht om te worden vergeten en het recht van inzage in verzamelde persoonlijke gegevens.

Inderdaad, de onderneming moet te allen tijde aan een persoon een overzicht kunnen geven van al zijn door haar verwerkte persoonsgegevens.

Het recht om vergeten te worden geeft het recht aan iedere particulier om contact op te nemen met de onderneming die gegevens aangaande zijn persoon heeft verzameld en deze te verzoeken deze gegevens uit de database te verwijderen.

OnzeWebsite en GDPR

Bij OnzeWebsite werken we al geruime tijd aan de GDPR. Onze teams hebben alles in het werk gesteld om te voldoen aan de nieuwe regelgeving van de Europese Unie.

Het is voor ons van essentieel belang om het recht op privacy te respecteren en diensten te verlenen waarbij alle gegevens die we hebben met zorg voor gegevensbeveiliging worden verwerkt. We garanderen onze klanten dat we alle verzamelde gegevens correct zullen verwerken en beveiligen.

Aarzel niet om contact op te nemen met onze diensten, telefonisch op het nummer +324 97 88 75 01 of via e-mail op info@onzewebsite.be

Voor meer informatie over GDPR kunt u de website van de Europese Gemeenschap bezoeken: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Voor België: raadpleeg de website van de Privacycommissie: https://www.privacycommission.be/burger

Leave A Comment

Over Auteur

Author Image
We have created amazing designs of houses, hotels and high rise buildings that fit the trend. We encourage every team member to be a whole person.

Recente Berichten

WAT IS AVG/GDPR ?

WAT IS AVG/GDPR ?

augustus 3, 2023

Categorieën